5 kiloya kadar altın serbest

0
5

Yolcu beraberinde 5 kilograma kadar standart işlenmemiş altın yurda getirilebilecek. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla kararın 7. maddesine eklenen (ç) bendine göre, en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altın, ilgili bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yolcu beraberinde yurda getirilebilecek.

Kararın aynı maddesinin (a) bendi şu şekilde yeniden düzenlendi:

“Dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca Merkez Bakası ile kendi mevzuatlarınki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılır. Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar, ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsa’ya teslim etmek zorundadır. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilen kıymetli maden ithalatında, ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa’ya teslim şartı bulunmayıp, üç iş günü içinde kıymetli maden aracı kuruluşu tarafından Borsa’ya yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur.”

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı tebliğde ise ” Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbesttir” ifadeleri yer aldı.

Reklam Alanı