Aydan Çakır yazdı ‘Coronavirüs dünyanın Survivor yarışması gibi’

0
1

15.yy da yeni kıta Amerika nın işgali için yine “corona” virüsü gibi laboratuvarlarda üretilen “Suçiçeği” 70 milyondan fazla Kızılderili nin, dolaylı olarak ta açlık, kıtlık olsun salgın daha da yayılsın diye 70 milyon Bizonu katleden Küresel sömürü düzeninin en son biyolojik silahı “Corona” ile tüm dünya bir anda “SURVİVOR” yarışı gibi ölüm ile hayat arasın da yaşam savaşına itildi, sokuldu. Eğer coronavirüsten yırtabilirsek yakın zamanda bizi bekleyen çekirge istilası ve sonrasında kıtlık etabı var. Bu etabı geçenler için 29 nisan’da dünyaya yaklaşan gök taşı düşme ihtimali var. Hayatta kalanlar beklenen büyük depremden de sağ çıkabilirse 2021’e girmeye hak kazanacak ! 2021’de zombi ve uzaylilar olmasi bekleniyor.15. yüzyılda Avrupalılar yeni dünyayı keşfetti. Amerika kıtasındaki yerliler ile temas eden Avrupalı kaşifler beraberlerinde getirdikleri virüs ve bakterileri buradaki insanlara bulaştırdılar.

Suçiçeği hali hazırda Avrupa’nın üçte birini öldürmüştü ancak bağışıklık sistemleri Avrupalılar gibi gelişmemiş olan ve ilaçları da yetersiz kalan Amerikan yerlilerinin hiçbir şansı yoktu. Milyonlarca insan öldü ve o dönem yerli nüfusun yüzde 90’ı yok oldu. Bu durum Amerika kıtasının Avrupalılarca kolonileştirilmesini son derece kolaylaştırdı.
19. yüzyılın başına kadar toplamda her iki Amerikan yerlisinden biri Avrupa’dan gelen hastalıklar nedeniyle öldü.Yeni kıta Amerikada uygulanan soykırımdan sonra gözler eski kıta Afrika’ya çevrildi kıtanın yerlileri köleleştirilmeye ve köle ticaretine başlandı. Sonrasında uranyumdan elmasa petrole kadar oldukça zengin yataklara sahip Afrika nın nüfusunu azaltmak için yine biyolojik silahlar, hastalıklar icat edilip soykırımlar devam etti..Bu hastalıkların bir kısmı yine köle tüccarları, köleleştirdikleri insanlar üzerinden Dünyanın birçok ülkesine yayıldı. Başlıcaları ise Cocoliztli salgınları
16. Yüzyılda ‘Yeni İspanya’ adı verilen bugünkü adıyla Meksika olan bölgede görülen birkaç farklı hastalığın aynı dönemde oluşmasıyla yaşanmış salgın felaketi ‘cocoliztli salgınları’ olarak anılıyor.Bugün yapılan incelemeler sonucunda balıklarda bulunan salmonella bakterisi kaynaklı olduğu düşünülen salgınların 1520 – 1576 yılları arasında toplamda 15 milyona yakın insanı öldürdüğü, Maya uygarlığı için sonun başlangıcı olduğu ve yıllar içerisinde günümüz Venezuela’sından Kanada’ya kadar yayıldığı sanılıyor.Yedi farklı Kolera salgını
Uygarlık tarihimizde yedi büyük kolera salgını yaşandı ancak bunlardan en ölümcül olanı üçüncüsü olan ve 1852 – 1860 tarihleri arasında meydana gelen salgındı. Koleranın başlıca sebebi içme sularının kirlenmesi ancak sebebin bu olduğu üçüncü salgına kadar anlaşılamadı.Uzun dönemler boyunca insan dışkıları ve atıkları aynı zamanda içme ve pişirme için kullanılan su kaynaklarına döküldü. Bunun büyük bir felaket haline geldiği yer ise o tarihlerde Hindistan oldu.Bugün bile dünyanın en kirli nehirlerinden biri olan Ganj nehri 2011’de yapılan bir çalışmaya göre 100 mililitresinde 1,1 milyar dışkı bakterisi barındırıyor. Bu oran içerisinde yıkanabileceğiniz en kötü suda olması kabul edilebilecek oranın 500 bin katı. Hindular bu nehirde yıkanmanın kutsal olduğuna inanıyor ve günlük işlerinde nehir suyundan azami şekilde istifade ediyorlar. Bu nedele kolera bu bölgede sıklıkla karşılaşılan bir hastalık türü.
Ne var ki, 19.yy’da yaşanan büyük salgın ile kolera tüm Hindistan’a oradan Afganistan’a ve Rusya’ya yayıldı. Resmi kayıtlara göre sadece Rusya’da bile 1 milyon insanın ölümüne neden olan salgın oradan Avrupa’ya ve Afrika’ya son olarak da Amerika’ya ulaştı.Kolera bulaşan her 5 kişiden 1’inde tehlikeli derecede ishal görülüyor. Hızla tedavi edilmezse bu kişilerden yarısı hayatını kaybediyor. Yedi kolera salgınında toplamda ölen insan sayısı tam olarak bilinmese de bunu milyonlarla ifade etmek mümkün.

Üçüncü salgın ile doktorlar koleranın nedenini buldu ve o tarihten sonra içme suyunun arıtılması ve kaynatılması gerektiği bilgisi dünyada yaygınlaştı.Üçüncü Veba salgını1855 – 1859 yılları arasında Çin’de başlayarak dünyaya yayılan ve sadece Çin’de ve Hindistan’da bile 12 milyon insanın ölümüne neden olan bu salgına Jüstinyen Vebası ve Avrupa’nın Kara Vebası ardından ‘Üçüncü Veba’ denildi.Etkileri bir asır kadar süren salgın Amerika kıtasına uzak doğudan gelen farelerle taşındı. Daha önceki vebalardan farklı olarak ilerlemiş olan tıp bilimi bu hastalığın incelenmesine ve tedavi edici ilaçlar oluşturulmasına imkan sağladı. Bunların başında da antibiyotikler geldi.

Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Tifüs salgını
1914 – 1918 yılları arasında Tifüs bakterisini taşıyan bitlerin neden olduğu salgın savaşın beraberinde getirdiği bir olguydu. Avrupa ve Asya’da 25 milyon kişi hastalandı ve özellikle Sovyetler Birliği ülkelerinde 3 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Batılı ülkeler salgına neyin neden olduğunu daha hızlı anladı ve bitlerden kurtulmak üzere önlemler alındı. Doğu ülkeleri ise daha geç önlem aldı ve bu nedenle dünyanın bu kısmında çok daha fazla sayıda insan hayatını kaybetti.Koronavirüs pazarda satılan yarasalardan mı geçti?
Koronavirüs nedeniyle Çin Seddi dahil tarihi ve turistik mekanlar birer birer ziyarete kapanıyor

1918 İspanyol Gribi salgını
Birinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda 500 milyon insana bulaşan H1N1 influenza virüsü neden olduğu yüksek ateş ile dünya genelinde 50 ila 100 milyon arasında sağlıklı insanın ölümüne neden oldu. Bu sayı birinci ve ikinci dünya savaşlarında ölen insan sayısının toplamından kat kat daha fazladır.
Bu virüsü diğerlerinden ayıran şey saldırdığı bünyenin bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse ateşin de o kadar yüksek meydana gelmesiydi. İspanyol Gribi tarihteki en büyük felaketlerden biri olarak kayıtlara geçti.
100 yıl önce 100 milyon kişiyi öldüren İspanyol Gribi’nin üzerindeki sır perdesi aralanamıyor

1957 Asya Gribi salgını
Çin’de başlayan Influenza-A virüsünün ördeklerde mutasyona uğrayarak insana geçen bir hastalık olduğu düünülüyor. Asya Gribi olarak adlandırılan hastalık 4 milyona yakın insanın canına mal oldu. Aynı bulunan bir aşı ile salgının önüne geçildi. Bir yıl içerisinde 40 milyon kişi aşılandı.
Asya Gribi kitlesel aşılanmanın önemini ve etkisini gösteren en önemli örneklerden biri haline geldi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden Ebola için uluslararası acil durum ilanı hakkında toplantı çağrısı HIV (AIDS) virüsü
20. yüzyılın ortalarında maymunlardan insana geçtiği anlaşılan HIV virüsünün saptanabilen ilk örneği 1959’da Kongo’da görüldü. Ne var ki, teşhisi ve adı ancak 1980’lerde konuldu. Son 30 yılda 36 milyon insanın hayatına mal olan virüsü kesin tedavi edebilecek bir çözüm hala bulunmuyor. Sadece önlem almak ve hastalığa yakalandıktan sonra ömür boyu ilaç tedavisi kullanmak gerekiyor.Hong Kong Gribi (1968-1969) – Tahmini 1.000.000 ölüm
Çin’de Kızıl Muhafızlar grip virüsünün yayılmasını önlemek için halkı bilgilendiriyor (1968).

İlk olarak Hong Kong’da görüldüğü için Hong Kong Gribi olarak da bilinen 1968 grip salgını, H2N2 virüsünün değişime uğramasıyla ortaya çıkan H3N2 virüsünün neden olduğu salgında 1.000.000’a yakın insan yaşamını yitirmiştir.Sars Salgını (2002-2003) – 774 ölüm

SARS (Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu), viral bir solunum yolu hastalığıdır. Hastalığa SARS coronavirus neden olmaktadır. 2002 yılında meydana gelen salgın kısa süre içerisinde 8.000’in üzerinde insana bulaşmış, kayıtlara geçtiği kadarıyla 37 ülkede 774 ölümle sonuçlanmıştır.Domuz Gribi (2009) – Tahmini 284.000 ölüm
Domuz Gribi, ortaya çıkmasından kısa süre sonra dünya genelinde büyük bir korku ve paniğe neden oldu.
2009 domuz gribi salgını, grip virüsünün yeni bir şekli ile Nisan 2009 yılında yayılmaya başlayan bir salgındır. Virüsün bu yeni türüne genelde domuz gribi denilmesine karşılık; Meksika gribi, domuz merkezli grip, Kuzey Amerika Gribi ve H1N1 gribi de denilmektedir. Batı Afrika Menenjit Salgını (2009-2010) – 1.210 ölüm

Haiti Kolera Epidemisi (2011-2017) – Tahmini 6.700 ölüm
Birleşmiş Milletler, Haiti’deki kolera salgınını durdurmak için yeterince aktif mücadele etmediği gerekçesiyle protesto ediliyor.
2010 yılında Haiti’de gerçekleşen 7 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen kolera salgını, son 100 yıldır ülkenin gördüğü tek salgındı. Depremin ardından kentlerin altyapısının çökmesi, salgının ortaya çıkmasına neden oldu ve kısa sürede önüne geçilmesini önledi. Yoksulluk ve altyapı yetersizliği, basit bir sorunun 7 yıl süren bir salgına dönüşmesine ve binlerce ölümün yaşanmasına neden oldu.

Kongo Kızamık Epidemisi (2011’den günümüze) – Tahmini 4.600 ölüm
Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Kongo’da, yaygın aşılamayla önüne geçilebilecek bir hastalık olan kızamık, 21. yüzyılda binlerce kişinin ölümüne neden oldu.

Batı Afrika Ebola Epidemisi (2014’ten günümüze) – Tahmini 4.900 ölüm
2013 yılının sonunda Gine’nin güneyinde başlayan salgın, kısa sürede Liberya ve Sierra Leone’ye ardından Nijerya’ya yayıldı ve kısa sürede binlerce ölüme neden oldu. Bir filovürüsün neden olduğu hastalık ilk kez 1970’lerde ortaya çıkmış. Vücut sıvıları aracılığıyla yayılıyor; ancak zaman zaman hava yoluyla da yayılabilecekleri düşünülüyor.

AYDAN ÇAKIR KİMDİR?

Son olarak Haluk Bilginer in Emmy ödülü aldığı Şahsiyet dizisinin yönetmeni Onur Saylak ve Kıvanç Tatlıtuğ ile bire bir sahne aldığı Çarpışma dizisi sonrası Mike Mitchell, Willma Elles, Süleyman Soylu, Bülent Kuşoğlu, Talat Atilla nın rol aldığı mülteci sorununa çözüm bulmak, ışık tutmak üzere çekilen Aylan Baby sinema filminde rol alan Aydan Çakır şu sıralar çekimleri başlayacak yapımcılığını Gladyatör, Braveheart(Cesur yürek) 007 James bond gibi 30 kadar filmde rol alan Mike Mitchell in yapacağı yurt dışından bir çok oyuncunun yanı sıra yurdumuzda bulunan Willma Elles ve Talat Atilla nın katılacağı Blood curse hazırlığında. 1969 yılında doğdu. Ortaokul 1. sınıfta tiyatro hayatına başladı. Lise yılların bir çok parodi ve skeçte görev aldı. Lise son sınıfta okurken Düzce Gençlik Merkezinde bazı tiyatro oyunlarında rol aldı. ODTÜ Fizik Mühendisliği bölümünü kazanmasına rağmen gidemedi. Liseyi bitirdikten sonra Düzce Şehir Tiyatrosuna girdi. Sonrasında Genç Sanat Evine girerek burada 10 yıl boyunca bir çok oyunda rol aldı. 1991 yılında Birlik Sahnesine girdi bir dönem Ulvi Alacakaptan ile teknik ekipte yer aldı. Aynı yıl Trt de Mete Dönmez ile birlikte TV filmiyle kamera karşısına geçti. Sonrasında İstanbul’a gelerek bazı özel tiyatrolarda rol aldı. Tiyatro aşkı nedeniyle kazandığı Akdeniz Ün. Elektrik, Anadolu Ün. İktisat, Niğde Ün. İşletme, Abant İzzet Baysal Ün. Ziraat ve Yakın Doğu Ün. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Aynı zamanlarda elektrik, kalorifer, sıhhi ve yangın ihbar tesisatları çizimleriyle de 21 yıl zamanı geçti. İlk ve son Cumhurbaşkanlarımızın filimlerinde (Veda – Falakacı Hoca, Reis -Marangoz Selim) oynayan tek oyuncu olmasının yanı sıra Kurtlar Vadisi’nde Sarı Ziya ve örgüt lideri rolüyle 2 farklı rol alan oyuncudur. Son on yılda toplamda 150’ye varan dizi ve sinema filimlerinde rol alan oyuncu İstanbul Büyükşehir Kültür A.Ş. de 100 oyunda görev aldı.

SİNEMA VE TİYATRODA ALDIĞI BAZI ROLLER

-Hababam Sınıfi
-Keçileri Kaçıranlar
-Hacı Yatmaz
-Salaklar Sofrasi
-Ayı Masalı
-Ecnebi Kafalı Veli
-Buğday Ülkesi Orman Ülkesine karşı
-By Mikrop
-İsli Sisli Pis Puslu
-Fareler ve İnsanlar
-Yalancı Aranıyor
-Eskitilmiş Kılıç
-Barlada Diriliş
-Mim
-Bir Adam Yaratmak
-Alamut
-Sürgün vd. Rol aldığı bazı dizi ve filmler ise Acil Aşk Aranıyor, Adanalı, Akasya Durağı, Anneler Ve Kızları, Arka Sokaklar, Asayiş Berkemal, Aşk Bir Hayal, Aşkın Kanunu, Aşktan Kaçılmaz, Aylak Adam, Bana Artık Hicran De, Bebeğim, Bebek İşi, Benim Adım Gültepe, Benim Annem Bir Melek, Beyaz Karanfil, Bez Bebek, Bir Çocuk Sevdim, Bir Kadın Tanıdım, Cesur Yürek, Cümbür Cemaat Aile, Çınar, Derdest, Diriliş Ertuğrul, Dudaktan Kalbe, Ezel, Fatih Harbiye, Fatma Gülün Suçune, Filinta, Firuze, Galip Derviş, Geniş Aile, Gölgedekiler, Gönül İşleri, Günahkar, Güzel Çirkin, Halil İbrahim Sofrası, Her şey Yolunda Merkez, Hıyanet Sarmalı, Hicran Yarası, İki Aile, İnce Memed, İpsiz Recep, Kaçak Gelinler, Kahramanlar, Kalbimdeki Deniz, Kanıt, Kanıt Ateş Üstünde, Karadağlar, Kardeş Payı, Kertenkele, Kocamın Ailesi, Köprü, Kördüğüm, Kösem Sultan, Kötü Yol, Kurt Kanunu, Kurtlar Vadisi, Küçük Gelin, Küstüm Çiçeği, Lale Devri, Mavi Kelebekler, Minyeli Abdullah, Muhteşem Yüzyıl, Osmanlı Tokadı, Osmanlıda Derin Devlet, Ölene Kadar, Ölümsüz Kahramanlar, Ömre Bedel, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Poyraz Karayel, Racon, Reaksiyon, Saatleri Ayarlama Enstütüsü, Sakarya Fırat, Seksenler, Sevda Kuşun Kanadında, Sonbahar, Suskunlar, Süper Babaanne, Şefkat Tepe, Şevkat Yerimdar, Şubat, Tatlı İntikam, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Umut Yolcuları, Umutsuz Ev Kadınları, Yalan Dünya, Yaprak Dökümü, Yasak, Yol Ayrımı, Yüz Oniki Acil, Beyaz Hüzün, Büyük Sürgün, Cennetin Yolu, Deli Saçması, Eski Sevgili, Eşref Paşalılar, Evinin Direği, Güzel İkili, Hayde Bre, Mazlum Kuzey, Nazım Hikmet Belgeseli, Nefrin, Newyork’ta Beş Minare, Reis, Siccin, Semur, Tamaya, Veda, Viyana Kuşatması, Mezeci Çırağı, T.İ.M,Aylanbaby, Mahsusa

Reklam Alanı